Schack-SM 1939 -1970

Persson, Stellan

Publication year: 2017

Sveriges  SF  grundades   1917  men    något  SM  hölls  

inte i  form  av   turnering  förrän 1939. Beslut  fattades

av kongressen i Kalmar 1938 och första Sverigemästare

blev  Gideon Ståhlberg. Denna  ordning   har  tillämpats

och  utvecklats. Deltagarna  har som mest varit  ca 1100

och två veckors tävlingar i juli blev en  stor folkfest som

många  familjer deltog i. Tryckta programböcker gavs ut

och  många  resultat skrevs in, som nu till stor del räddat

utgivningen av denna skrift.TfS rapporterade från högsta

klasserna, men  de s.k. gräsrötterna har i dag glömts bort.

Berger - eller Monrad tabeller är  underlaget. Denna  bok

avser rädda dessa 31 SMs resultat till eftervärlden.Någon 

arkivering  centralt eller lokalt har inte kunnat spåras upp.

Bid info

End date: March 24, 2020, noon
Current bid: 35.00
Number of bids: 1
Starting price: 35.00

Make a bid?

The auction is finished

Bid history

User Amount (EUR) Date
User 1 >35.00 (Maximum bid hidden) March 15, 2020, 7:34 p.m.