1919/20 Göteborg

Andersson

Publication year: 1921

Andersson:Göteborgs SS Jubileumsturneringar, 392 p, original

book, good condition, paperback  L/N 5333

Första  större  int. turnering efter 1. världskriget.  Det  spelades i  tre

grupper, A, B och C. En stor  del av översta  eliten deltog, bl.a. Réti,

Rubinstein,   Bogoljubow,  Tarrasch,  Mieses, Tartakower, Maroczy,

Marco, Spielmann och Nimzowitsch.De tre först nämnda klarade sig

Bid info

End date: March 24, 2020, noon
Current bid: None
Number of bids: 0
Starting price: 56.00

Make a bid?

The auction is finished

Bid history

There are no bids for this item yet